Mazda3
Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 

Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi (“Şirket”) olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Şirket  olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Şirket  bu web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere Şirket  olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:

 

 1. Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.
 2. Kişisel verileriniz, rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 3. Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
 4. Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
 5. Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkanı sağlanacaktır.
 6. Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

 

Gizlilik Politikasının Kapsamı

 

Bu Gizlilik Politikası, tüm Şirket  web sitelerini kapsamaktadır. Ancak, her bir web sitesinin farklı amaç ve farklı özellikleri vardır. İşbu Gizlilik Politikası, ilgili web sitesinin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullara eklenmiş olup, onun bir parçasını oluşturmaktadır. Her bir bireysel açıklama ya da web sitesi gizlilik beyanı, bu politikayı sadece yayımlandığı web sitesi hakkında tamamlamakta ve değiştirmektedir.

 

Bu Gizlilik Politikası, Şirket’in kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf web siteleri ve platformların ("Üçüncü Taraf Siteleri") topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri'nin, web sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket  sorumlu değildir.

 

Kişisel Veriler

 

Bu Gizlilik Politikası'nda, “kişisel verileriniz,” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.

 

Hangi Kişisel Veriler Elde Edilmektedir?

 

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler 

 

Web sitemizi; geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, web sitemizi; her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle;  etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır.  Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir.

 

Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler

 

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

 

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde sıralanabilecektir:

 

 • Web sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili web sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, doğum tarihi vb.) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz;
 • Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.
 • Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 

Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

 

Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veritabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak,  isim, adres, yaş, alışveriş alışkanlıkları, hobi ve ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler, yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik, bloglar ve gönderiler gibi halka açık bilgilerdir.

 

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi

 

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Kişisel verilerinizi Şirket için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları, mali danışmanlık hizmeti alınan sağlayıcılar vb.) paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Şirket adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.


Bazı durumlarda kişisel olmayan veriler, örneğin web sitemize belirli bir zaman periyodu içerisinde kaç ziyaret yapıldığının paylaşımı söz konusu olabilir.

 

Rıza Göstermeme ve Aboneliği Sonlandırma Hakkı

 

Eğer bizden e-posta almak istemiyorsanız, kolaylıkla üyeliği sonlandırma linkine tıklayarak bizden e-posta almayı derhal sonlandırabilirsiniz.


Web sitemizde gerçekleştirmiş olduğunuz hareketlerinize ilişkin olarak verilerinizin elde edilmesini veya tespit edilmesini istemediğiniz durumlarda, web analiz verilerinin toplanmasını önleyebilirsiniz.

 

Eğer; mutad posta, e-posta, kısa mesaj, telefon veya herhangi başka bir elektronik araç vasıtasıyla tanıtıcı bilgi veya genel olarak teklif almaya reddetmek veya izninizi iptal etmek isterseniz, her zaman Bize Ulaşın formu (https://www.mazda.com.tr/bize-ulasin/) ile konuya ilişkin başvurabilirsiniz.

 

Aldığınız diğer mesaj türlerinin örneğin, bakım duyuruları veya yönetime ilişkin bildirimler gibi, sonlandırılması yalnızca hesabınızı silmenizle mümkün olur, bu tür mesajlar kullanıcı hesaplarının zorunlu kısmıdır ve internet sitemizin kullanılmasıyla bağlantılıdır. Hesabınızı e-posta göndererek sildirmeniz mümkündür.

 

Verilerin Saklanma Süresi

 

Şirket kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği

 

Şirket kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.

 

Kişisel verilerinizi genel olarak Şirket veritabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veritabanlarında saklamaktayız. Bu veritabanlarının birçoğu Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kanunun gerektirdiği derecede, kişisel verilerinizin ülkeniz dışına aktarılacak olması halinde sizlere bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.

 

Şirket'in, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

 

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alırız.

 

Bilgi talep etme hakkı

 

Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Saklanan kişisel veriler hakkında bilgi, aşağıda yer alan İletişim Bilgileri bölümündeki iletişim detaylarının kullanılmasıyla elde edilir.

 

Düzeltme talep etme hakkı

 

Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz. Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren dört hafta içerisinde, talebinizin ne ölçüde karışılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak tarafımızca bilgilendirileceksinizdir. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda, size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır. 

 

Bilgilerin güvenliği ve verinin bütünlüğü

 

Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler aldığımızı teyit ederiz.

 

Kişisel Veriler ve Çocuklar

 

Web sitemizde yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, çocuklardan ya da çocuklar hakkında web siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.

  

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler


Şirket gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir. Bu politika en son 15 Şubat 2016 tarihinde değiştirilmiştir.

 

Kişisel Verilere Erişim

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; hangi kişisel verilerin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; ilgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini; düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkânsız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderimini istemek hakkınız, Şirket’in mevzuattan ve işbu Gizlilik Politikasından doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

 

İrtibat Bilgileri

 

Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da Kişisel Verilerin Şirket tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi Bize Ulaşın formu (https://www.mazda.com.tr/bize-ulasin/) aracılığıyla bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.

 

Araçta veri toplama ve işleme

 

Sürücü tarafından kaydedilen veriler

Araca sürücü tarafından kaydedilen tüm veriler; örneğin telefon rehberindeki kişiler, navigasyon varış noktaları, sık kullanılanlar vs. genellikle istenildiği anda silinebilir.

 

Araçta veri depolama

Aracınızdaki birçok elektronik parçada, araç durumu, olaylar ve hatalar gibi teknik bilgilerin geçici veya kalıcı olarak kaydedildiği veri depolama ortamları bulunmaktadır. Söz konusu teknik bilgiler genellikle bir parçanın, modülün, sistemin veya çevrenin mevcut koşullarını belgeler:

 • sistem parçalarının çalışma koşulları (örn. dolum seviyeleri)
 • aracın veya münferit araç parçalarının durum mesajları (örn. tekerlek hızı/araç hızı, yavaşlama, yanal hızlanma)
 • önemli sistem parçalarındaki (örn. farlar ve frenler) arızalar ve kusurlar
 • olağandışı sürüş koşullarına aracın tepkisi (örn. hava yastığının açılması, denge kontrol sistemlerinin devreye sokulması)
 • çevre koşulları (örn. sıcaklık)

 

Bu veriler sadece teknik yapıdadır ve hataların tespit edilmesi ve giderilmesi ve araç işlevlerinin en uygun hale getirilmesi amacına hizmet eder. Bu verilerden, izlenen güzergahların hareket profilleri elde edilemez.

 

Hizmet alımında (örn. onarımlar, bakım, garanti hizmetleri, kalite kontrolü), bu bilgiler servis ağı üyeleri (Mazda Motor Corporation ve gerekirse Mazda grubuna bağlı diğer şirketler) tarafından özel teşhis cihazları kullanılarak olay ve hata belleğinden indirilebilir. Bir hata giderildiğinde, olay belleğindeki bilgiler silinir veya bu bilgilerin üzerine yazılır.

 

Aracın kullanımı sırasında, bu teknik verilerin ve beraberinde diğer bilgilerin (kaza tutanağı, araç hasarı, tanık ifadeleri vs.), muhtemelen bir uzman yardımıyla kişiyi tanımlayıcı özellikte olduğu durumlarla karşılaşılabilir.

 

Otomatik acil çağrı sistemi (eCall) gibi, bir sözleşmeye dayalı olarak müşteri ile mutabık kalınan veya yasal gerekliliği olan ek işlevler belirli araç verilerinin araca aktarılmasını sağlar.

 

Verilerin korunması hakkında daha fazla bilgi Mazda internet sitesinde (www.mazda.com.tr) bulunabilir. 

 

Facebook Fan Sayfamız İçin Tamamlayıcı Veri Gizliliği Bildirimi

 

Facebook fan sayfamız (www.facebook.com/mazdaturkiye/ adresinden erişilebilir), hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmenizi ve bizimle iletişime geçebilmenizi sağlar. Fan sayfamız, Facebook ile GDPR madde 26 (Sayfa İzlenmelerinin Denetlenmesi Hakkında Ek) kapsamında kişisel verilerin müştereken işlenmesi konusundaki anlaşmamıza (Facebook İrlanda Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Büyük Kanal Limanı, Dublin 2, İrlanda) dayanmaktadır. Bu anlaşmaya göre, izlenme verilerinin işlenmesiyle ilgili kararların sadece tarafımızca verilmesi veya uygulanması söz konusu değildir. Facebook izlenme verilerinin işlenmesi ve bu işlemeye ilişkin GDPR’dan kaynaklanan tüm hukuki yükümlülükler bakımından birincil sorumluluğu üstlenmektedir.

 

Facebook fan sayfamızı ziyaret ettiğinizde, bir kullanıcı olarak hakkınızdaki verilerin AB dışında işlenebileceğini lütfen unutmayınız. Facebook, verilerinizin işlenme sürecinde Privacy-Shield sertifikalı ABD sağlayıcısı olarak, AB veri koruma standartlarına uymayı kabul etmektedir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active (02.11.2018 versiyonu)

 

Verileriniz, pazar araştırması ve reklam amaçlarıyla işlenebilir. Örnek olarak; kullanım davranışları ve ilgi alanlarına dayalı “kullanım profilleri” oluşturulup, bu profiller reklam yerleştirme amacıyla kullanılabilir. Genellikle, verileriniz bilgisayarınızda depolanan çerezler aracılığıyla işlenmektedir.

“Sayfa İzlenmeleri” işlevi; toplam sayfa ziyareti sayısı, “beğeni” verileri, sayfa etkinlikleri, katılım sonrası video görüntüleme, erişim sonrası yorumlar, paylaşılan içerik, cinsiyet dağılımı, ülke ve şehir kökeni, dil, mağaza görüntülemeleri ve tıklamaları, rota planlayıcıları ve telefon numaraları tıklamaları gibi fan sayfası kullanımına ilişkin çeşitli istatistiksel veri kategorilerine Facebook aracılığıyla erişmemizi sağlar. Bu bilgiler, sayfamızı daha çekici ve sizin ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap verebilen bir sayfa haline getirebilmek için kullanılmaktadır. (örneğin, bir içeriği sunmak için doğru zamanı tahlil etmek amacıyla).

 

Facebook fan sayfamız, bilgi teklifimizin ve kullanıcılarla iletişimimizin ihtiyaçlara ve hedef gruplara duyarlı olmasını sağlama konusundaki meşru menfaatimiz doğrultusunda (Uygulamamızın yasal dayanağı: GDPR, madde 6/1-f) kullanıcıların kişisel verilerini ilememize olanak sağlar. Paltform sağlayıcısı olarak Facebook, belirli verilerinizin işlenmesi için onayınızı talep ettiğinde, ilgili veriler GDPR madde 6/1-a'ya göre işlenecektir.  


Veri öznesi olarak haklarınızı kullanmak veya bilgi almak istediğiniz takdirde, bunun için en etkili yolun doğrudan Facebook aracılığıyla olduğunuz lütfen unutmayınız.

(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 

Verilerinizin işlenmesi ve kullanımı, ilgili haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayarları ve itirazlarınızı (opt-out) nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/about/privacy adresine ve https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data adresindeki “Sayfa İzlenme Verileri Hakkında Bilgi” başlığına bakınız.

 

Verilerinizin işlenmesini durdurmak (opt-out) için: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya //www.youronlinechoices.com 


 

Mazda Motor Logistics Europe NV Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi

Adres: Göztepe Nida Kule Bora Sok No: 1 Kat:1 34732 Merdivenköy – Kadıköy - İstanbul

Çağrı Merkezi: 44 44 693 (MZD)

 

Mazda'nın gizlilik politikası ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz.